Hoạt động xây dựng nông thôn mới

Ninh Thuận: Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp

Sau hai năm triển khai thực hiện dự án “Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị ngành nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận" tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn đã mang lại hiệu quả bước đầu và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Dự án này do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tập đoàn Cheil Jedang (CJ) tài trợ không hoàn lại 37,8 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng địa phương. 

193.000 tỉ đồng vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới

Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Lào Cai: Sẽ triển khai công nhận “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quy định về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020. 

Xây dựng Nông thôn mới ở Nà Chì còn nhiều gian nan

BHG- Hoàn thiện trên 200 km đường giao thông nông thôn, kiên có hóa 165 km kênh mương dẫn nước, xây mới 1 trạm y tế xã và 4 trường học đạt Chuẩn Quốc gia; đó là những tiêu chí cần rất nhiều nguồn vốn đầu tư.