Khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vu xây dựng nông thôn mới tổng kết hoạt động năm 2019 và xác định nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 11/12, buổi làm việc của Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đã lắng nghe báo cáo tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN, tập trung thảo luận lấy ý kiến về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

Đưa tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Điểm xuất phát ban đầu khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nghệ An là quá thấp. 

Nâng cao khả năng kết nối, truy cập thông tin về cảnh báo, dự báo và kế hoạch ứng phó với thiên tai cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các thiên tai và hiện tượng cực đoan. Ước tính Việt Nam có khoảng 59% tổng diện tích đất và 71% dân số cư trú trong vùng thường xuyên bị bão lũ (GFDRR và World Bank, 2010). Ước tính trong giai đoạn 1995-2006, tổng thiệt hại từ các trận bão, lũ lụt và hạn hán đã gây thiệt hại cho Việt Nam 61.479 tỷ đồng, chưa kể mất mát lớn về sinh mạng, hư hỏng cơ sở hạ tầng và tổn thất sinh kế (ADPC, 2008). Những năm qua, Việt Nam đã có rất nhiều cố gắng trong quản lý rủi ro thiên tai . Tuy nhiên, những cố gắng này là chưa đủ để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và đặc biệt là cho cấp cộng đồng.  

Hội thảo đánh giá Bộ tiêu chí QG về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn sau năm 2020

Sáng ngày 24/9, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Hội thảo đánh giá Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 và định hướng xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Cục trưởng – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến. 

Xây dựng nông thôn mới: Những tác động trong bối cảnh mới

Trong tương lai, phát triển nông nghiệp, nông thôn cần gắn chặt với quá trình chuyển đổi cấu trúc chung nền kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và những thay đổi nền tảng về kinh tế, xã hội, môi trường nói chung. Tài nguyên thiên nhiên trên thực tế đang dần cạn kiệt, nguồn lao động giá rẻ chắc chắn không thể tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước.  

Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 19/9 tại thành phố Hà Tĩnh, Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đa có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng Lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan 

Ban chủ nhiệm Chương trình tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 14-9, tại tỉnh Bạc Liêu, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2010 – 2020. 

Định hướng thực hiện “tiêu chí môi trường” cho các tỉnh xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010 - 2020), việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới qua các năm đã mang lại nhiều sự cải thiện rõ nét về môi trường ở các vùng nông thôn.