Ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo, ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ xây dưng nông thôn mới