Khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh - 04/07/2016

Nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh
Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ cốt cán huyện và các địa phương cơ sở. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tới dự.
Nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh

Nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến các chuyên đề về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể (hội nông dân, hội cựu chiến binh) trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu cũng được phổ biến các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Lớp tập huấn này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của đội ngũ cán bộ cốt cán trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này, phấn đấu xây dựng Kỳ Anh trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXV nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh khẳng định: Thời gian qua, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào này được nâng lên.

Sau đợt tập huấn này, mỗi đại biểu phải là một tuyên truyền viên tích cực truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông thôn mới đến với mọi tầng lớp nhân dân nhằm tiếp tục phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn.

Theo Mạnh Hải - Anh Đức/baohatinh.vn