Hoạt động xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Sẽ triển khai công nhận “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh - 04/07/2016

UBND tỉnh đã ban hành Quy định về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020.

Trong đó, đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi năm đề xuất đăng ký tối thiểu 1 thôn thực hiện “Thôn nông thôn mới”, thôn đăng ký phù hợp với điều kiện đặc trưng của địa phương và được sự đồng thuận, nhất trí của cộng đồng dân cư; phải đảm bảo được các tiêu chí thôn kiểu mẫu theo quy định. Ngoài ra phải đảm bảo một trong các chỉ tiêu nổi bật phù hợp với thế mạnh của địa phương so với các thôn khác như: Có làng nghề truyền thống, mô hình tiêu biểu về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; mô hình nhà sạch vườn đẹp và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; mô hình phát triển, bảo tồn bản sắc văn hóa, chấp hành hương ước, quy ước; mô hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tự quản… được UBND huyện công nhận.

Xã Na Hối (huyện Bắc Hà) đang thực hiện xây dựng “Thôn nông thôn mới”.

Đối với 21 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tùy vào điều kiện thực tế và thế mạnh của địa phương đề xuất đăng ký tối thiểu 1 “Thôn kiểu mẫu” nhằm tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả, đặc biệt đăng ký thực hiện tốt các chỉ tiêu thế mạnh của địa phương (ít nhất mỗi thôn phải đăng ký một mô hình điểm về phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, về văn hóa, về an ninh trật tự... và mô hình đó phải được nhân rộng trên địa bàn toàn thôn); các thôn còn lại tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Hiện, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức lựa chọn, đăng ký để thực hiện xây dựng “Thôn nông thôn mới” và “Thôn kiểu mẫu” theo đúng 15 tiêu chí mà UBND tỉnh đã ban hành.

Theo Thanh Cường/baolaocai.vn