Bài viết, băng hình, ảnh chụp về việc ứng dụng sản phẩm đề tài, dự án vào xây dựng Nông thôn mới

Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí “môi trường” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tiêu chí “môi trường” là một trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo quyết định số 693 của UBND tỉnh ban hành năm 2013 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hà Giang: tiêu chí môi trường gồm 7 chỉ tiêu cần thực hiện... 

Nông thôn mới và “bài thuốc” trị bệnh thành tích

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X. Được đánh giá là Nghị quyết toàn diện nhất về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Được bà con nông dân và cả cộng đồng xã hội đồng tình hưởng ứng. Qua tiếp xúc nhân dân nhiều địa phương, có thể khẳng định, đây là chủ trương mà ý Đảng hòa vào lòng Dân. 

bv1

sdasdas