Bài viết, băng hình, ảnh chụp về việc ứng dụng sản phẩm đề tài, dự án vào xây dựng Nông thôn mới

Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí “môi trường” trên địa bàn tỉnh Hà Giang -
Địa phương: P. Láng Thượng
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám vào việc giám sát tình hình, cảnh báo và dự báo về một số loại sâu bệnh chính hại lúa, phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng
Mã số thuyết minh: NCUDCNGIS-TTCNPMTL

Tiêu chí “môi trường” là một trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo quyết định số 693 của UBND tỉnh ban hành năm 2013 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hà Giang: tiêu chí môi trường gồm 7 chỉ tiêu cần thực hiện...

 

Tiêu chí “môi trường” là  một trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo quyết định số 693 của UBND tỉnh ban hành năm 2013 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hà Giang: tiêu chí môi trường gồm 7 chỉ tiêu cần thực hiện, trong đó 5 chỉ tiêu quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia và tỉnh bổ sung thêm 2 chỉ tiêu. 5 chỉ tiêu quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia đó là: 70% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Tỉnh bổ sung thêm 2 chỉ tiêu, đó là: 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ gia đình phát triển chăn nuôi có chuồng trại kiên cố, hợp vệ sinh.

Đến nay, sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, chỉ có 15/177 xã đạt tiêu chí môi trường (chiếm 8,5%), ngoài 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới có thêm 4 xã đạt tiêu chí này, còn 162 xã chưa đạt tiêu chí môi trường, chiếm tỷ lệ khá cao (91,5%).

Tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 68% (tiêu chí đặt ra là 70%); tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 33,04% (tiêu chí là 100%); 02 chỉ tiêu khó thực hiện là cơ sở sản xuất kinh doanh đạt các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý chất thải (chủ yếu là nước thải, rác thải) bảo đảm theo quy định.

 

Nhân dân xã Ngọc Đường, TP Hà Giang phát dọn đường vào thôn Bản Cưởm I, II

Xác định tiêu chí môi trường rất khó thực hiện nên ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành hướng dẫn xác định, đánh giá tiêu chí môi trường; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia để công tác bảo vệ môi trường có hiệu quả. Ngoài công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường còn hỗ trợ các xã thực hiện mô hình điểm về xây dựng quy ước bảo vệ môi trường và mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững đã và đang là định hướng, là xu thế của quá trình phát triển. Việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí về môi trường rất cần sự hướng ứng tham gia của người dân cũng như sự hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư các công trình hạ tầng về cấp nước sinh hoạt, thu gom và xử lý nước thải, rác thải. Cộng đồng dân cư và các hộ sản xuất kinh doanh cần xác định được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật cũng như các quy định trong hương ước, quy ước do chính người dân tham gia xây dựng.

Để xử lý rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường nông thôn, tỉnh đã có chủ trương quy hoạch bãi rác thải, xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động như: chiến dịch bảo vệ môi trường, bộ phận thu gom, xử lý rác, tổ chức ngày vệ sinh môi trường, xây dựng quy ước giữ gìn vệ sinh… trong cộng đồng. Theo đó các khu dân cư có quy ước về giữ gìn vệ sinh,  đảm bảo đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ, môi trường trong lành.

Giải pháp để tiến tới đạt được tiêu chí về môi trường nông thôn, chính quyền và đoàn thể các cấp cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân cư, khử trùng khu vực chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải và xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Tổ chức các đội tự quản vệ sinh môi trường tại các thôn bản, vừa tuyên truyền vừa trực tiếp thu gom rác tại các khu dân cư. Lồng ghép các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện quy ước bảo vệ môi trường nông thôn, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá. Khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường (tiêu biểu như làm bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi), đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Phát động các phong trào thi đua chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố… để nhân dân thấy rõ được trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường nói riêng và công cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung.

 

Nguyễn Hằng – VPĐP NTM Tỉnh