BÀI VIẾT, BĂNG HÌNH, ẢNH CHỤP VỀ VIỆC ỨNG DỤNG SẢN PHẨM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI